Användningsområden

Med Greenpipe’s breda produktportfölj kan de hållbara, innovativa produkterna av hög kvalitet användas inom en mängd av områden. Klicka vidare på önskat användningsområde nedan för att läsa mer.

Järnväg

Sjökabel

Eldistribution

Vindkraft

Fiber

Försvar

Flygplats

Kärnkraft

VA

Byggarbetsplats

Förankring

Laddinfra