Hållbar och cirkulär ekonomi

Miljövänglig kabelförläggning & installation

Produkter av återvunnen plas

Vid dagens infrastrukturprojekt har det börjat ställas krav från beställarsidan på att det ska byggas mer hållbart och miljövänligt, vilket både är på tiden och glädjande. Greenpipe har sedan produktionsstarten 2001 fokuserat på miljövänliga produkter av 100% återvunnen plast. Hållbara produkter med ett cirkulär ekonomi tänk genomsyrar utvecklingen av våra produkter.

Återvunnen plast lämpar sig väl vid produktion av kabelskyddsrör och vi uppmanar våra kollegor i branschen att ta efter oss och konverterar sin produktion till återvunnen plast.

Greenpipes hållbarhetslöfte

Nätägare

Våra delbara kabelskyddsrör är konstruerade så att de inte glider isär eller öppnas. Vi testar alla våra produkter hos oberoende provningsinstitut, vi gör regelbundna tester hos RISE (Research Institute of Sweden)

Montörer

Vi vill förbättra arbetsmiljön för landets montörer via innovativa produkter. Sedan lanseringen av Greenpipe Snipp & Snapp®  delbara rör år 2001 har detta varit vårt signum. Återkommande tunga lyft kan leda till belastningsskador. Våra stagplattor är ett bra exempel på hur vi förbättrar arbetsmiljön för landets montörer.

Miljön

Världens resurser är ändliga, plast är ett material som går att återvinna flera gånger. Våra produkter tillverkas helt av återvunnen plast, vi har investerat mycket tid och resurser för att uppnå ledande produktkvalitet med uteslutande återvunnen plast. Vi är stolta över vårt miljöarbete som bidrar till ett hållbart samhällsbyggande.

Medmänniskor

Vi sponsrar välgörande ändamål årligen med en krona för varje såld meter Greenpipe Snipp & Snapp®delbara rör. Sponsringen går till föreningslivet och sociala projekt som förbättrar människors livsöden.

Mot ett minskat oljeberoende!

Greenpipe
– specialisten på delbara rör

Skillnaden mellan att tillverka produkter av återvunnen plast jämfört med jungfrulig plast är enorm. Nedan finner ni våra besparingar sedan starten 2001.

Sedan starten 2001 har vi bidragit med
0 liter
Besparad olja
0 kg
besparad Co2-eq
0%
lägre miljöpåverkan!*

Upp till 80 % lägre miljöpåverkan

Research Institute of Sweden (tidigare Swerea IVF), en oberoende tredjepart har på vårt uppdrag granskat våra produkter. De har jämfört skillnaden mellan att använda sig av återvunnen kontra jungfrulig plastråvara vid produktion av våra produkter.

I rapporten framgår det att våra kabelskyddsrör Greenpipe Snipp & Snapp® tillverkas med endast 20 % miljöpåverkan när återvunnen plast används jämfört med nyråvara.

Stöd och sponsring

1 kr Greenpipe Snipp & Snapp® Quicklock och Greenpipe Flex Cable Tray
5 kr Greenpipe Snipp & Snapp® Panzar
5 kr Greenpipe Ancor Plate

Vi är en del av samhället och den omvärld vi lever i. Vi har bestämt oss för att fortsatt vara ledande och ett föredöme i vår bransch när det gäller miljöarbete, arbetsmiljö och sponsring till ideella föreningar och hjälporganisationer.