Referenser

Greenpipe levererar i dagsläget sina innovativa och hållbara produkter till ca 15 marknader, främst i Europa men även till Kanada & Australien. Se exempel på några av projekten här.

Belysning/park         Byggarbetsplats         Eldistribution         Fiber         Järnväg         Laddinfra         Sjökabel         Vindkraft

Skydd av fiberkabel

Alvesta Energi är i full färd med att byta ut gamla luftledningar till kablar i samband med uppförandet av ett nytt bostadsområde. Tobias Svensson fr [...]

Snipp & Snapp Fundament 60 installerad utan maskin med befintliga massor

Fundament till solcellspanel

Värnamo, Sweco Växjö Montering av fundament 60 utan maskin och med befintliga massor. Solcellspaneler monterad på stolpe försörjer elektrisk utrustni [...]