Hållbar förläggning

Greenpipe akademi

Användningsområde

Hållbar förläggning

Inledning

Med uttrycket hållbarhet i allt vi gör, vill vi tydliggöra att ansvar och hållbarhet är en naturlig del i Greenpipes DNA och att vi lägger stort fokus på att påverka i positiv riktning.

Vi vill underlätta för våra kunder att göra rätt produktval genom att tydliggöra vilka produkter som i den specifika situationen är det bättre alternativet på längre sikt.

Det är mycket viktigt att kabel som förläggs skyddas med rätt skydd mot yttre påverkan. En skadad eller avgrävd kabel skapar problem. Driftsstopp med kanske stora kostnader och problem för olika verksamheter och individer som följd – blir inte hållbart i längden.

Material och livslängd

Greenpipes produkter tillverkas av återvunnen TPE-O vilket är en blandning av polypropen och EPDM-gummipartiklar. Genom att justera blandningsförhållanden mellan dessa så kan man variera plastens egenskaper och på så sätt dess användningsområden och därför används den inom allt från byggnads- och verkstadsindustrin till sportutrustning som tex simfenor.

Det vanligaste användningsområdet för TPE-O är dock stötfångare på bilar där man väljer en blandning som bibehåller en hög hållfasthet även vid låga temperaturer och som har god kemikalieresistens. Genom att tillsätta en UV-stabilisator skyddar man sig även mot plastens största fiende – solljus. TPE-O går utmärkt att återvinna och återvinningskoden är PP+EPDM.

Research Institute of Sweden (tidigare Swerea IVF), en oberoende tredjepart har på vårt uppdrag granskat våra produkter. De har jämfört skillnaden mellan att använda sig av återvunnen kontra jungfrulig plastråvara vid produktion av våra produkter.

I rapporten framgår det att våra kabelskyddsrör Greenpipe Snipp & Snapp® tillverkas med endast 20 % miljöpåverkan när återvunnen plast används jämfört med nyråvara. Här kan du ladda ned rapporten.

Högt UV-skydd

När rör förläggs tillfälligt (SRS/SRE) eller permanent ovan mark (SRE) är det viktigt att plasten har skydd mot UV-strålning. Det som händer annars är att strålarna går in i plasten och tar sönder molekylerna vilket i sin tur gör plasten spröd och väldigt känslig mot stötar och slag.
Våra produkter har testats enligt olika föråldringsmetoder. Materialet står emot UV-ljus väldigt bra och garanterar minst 10 års UV-skydd. Detta ger en trygghet för projekten som fortlöper i flera år då man har samma kvalitet/klassning på rör i början som i slutet av projektet.

Värme

När det blir varmt deformeras plast och tappar formen. Faktorer som styr graden deformation är bland annat godstjocklek och plastens värmeresistens. Deformerade delbara rörhalvor kan bli svåra att montera/demontera. Skyddet kan helt eller delvis försvinna då rörhalvor kan öppnas. Greenpipes delbara rör har både en tjock godstjocklek samt egenskaper i plasten som gör den extra tålig i jämförelse med exempelvis HDPE. Rören har testats för att bli utsatta för ca 34 ° C solljus och får då en yta som blir ca 70 ° C. Vid denna utsättning går det utmäta en 10-% försämring i kvalitet först efter 25 år i konstant utsättning. Plasten som används har ett högt skydd mot värme.

Produkttester

I dagsläget finns inga egna normer för delbara skyddsrör utan de följer samma krav som gäller för hela rör. Greenpipes produkter testar mot tre olika normer. Svenska Standard SS 424 14 37 talar om vilka krav på hållfasthet som ställs på skyddsrör vid olika förläggningsmetoder. Utifrån detta har SPF ihop med SP/RISE tagit fram SPF Verksnorm 5200 som talar om hur rören skall testas för att klara standarden. Här testas ringstyvhet, dvs hur mycket yttre belastning röret tål samt slaghållfasthet mot ett fallande spett.

Utifrån resultat klassas rören i tre olika klasser;
SRN (Skydd, rör, normal förläggning)
SRS (skydd, rör, svår förläggning)
SRE-P (skydd, rör, extra svår förläggning, plaströr)

ISO 9969 är en internationell norm. Här testas ringstyvhet samt att innerdiametern ligger inom en viss toleransnivå genom hela röret. Utifrån resultat klassas produkterna sedan SN4, SN8 samt SN12, osv.
EN61286 är en Europeisk standard som testar ringstyvhet, slaghållfasthet, böj- tålighet, samt tolerans av innerdiameter. Utifrån resultat klassas produkterna sedan N250, N450, N750, N1250 osv
Greenpipes produkter uppfyller standarder för EBR KJ41:15 Kabelförläggning max 145 KV.

Enkel hantering och montering

Hållbarhet för Greenpipe inkluderar både människan och miljön. Därför har det varit ett signum för våra produkter att de skall vara enkla att montera utan att man som montör får ont i ryggen, armarna, handlederna eller fingrarna och helst gick att montera utan några speciella verktyg. Produkterna är också enkla att lyfta, lagerhålla och transportera.

Cirkulära produkter av återvunnen plast

Världens resurser är ändliga, plast är ett material som går att återvinna flera gånger. Våra produkter tillverkas helt av återvunnen plast, vi har investerat mycket tid och resurser för att uppnå ledande produktkvalitet med uteslutande återvunnen plast.

Cirkularitet betyder att resurser nyttjas, återanvänds och återvinns för att undvika slutgiltigt avfall. Greenpipes produkter kan återanvändas och när produkterna är förbrukade återvinns så mycket som möjligt av materialet om och om igen. Vi är stolta över vårt miljöarbete som bidrar till ett hållbart samhällsbyggande.

Läsa mer om våra prioriterade mål enligt Agenda 2030 här.

Hållbar förläggning

Ibland blir det inte riktigt som man hade tänkt sig och ibland är det till och med svårt att föreställa sig hur det kan bli. Vår förhoppning är att vi skall kunna inspirera och ge lite tips på att det går att hitta alternativa hållbara lösningar. Det som avgör vilken lösning som passar bästa för dig är t ex typ av kabel, markförhållanden, kostnader, arbetstid, etc. EBR ger ut en väldigt bra skrift som du kan ta hjälp av och som vi också gärna använder oss av (EBR Kabelförläggning max 145 kV. KJ 41:21, November 2021). Om du är osäker så tveka inte att slå oss en signal så försöker vi resonera oss fram till vad som skulle vara bästa lösning för dig och ditt projekt. Vi har under 20 års tid samlat på oss en hel del erfarenheter och referenser som vi gärna delar med oss.

Ej hållbar förläggning

Hållbar förläggning

Frågor & svar om Hållbarhet och Arbetsmiljö

Behövs det någon särskild utrustning för att montera era rör?

Våra produkter är lätta att installera och montera utan behov av special verktyg.

Behövs det några specialverktyg för att montera fundament?

Nej, fundamentet monteras enligt AMAs rekommendationer. För mer information se monteringsinstruktion för våra fundament.

Behöver man några speciella maskiner för att lyfta rören på plats?

Nej, rören är lätta att lyfta och lägga på plats. Vi har alltid montörens arbetsmiljö i tankarna när vi designar och utvecklar produkter.

Vilka fördelar är det vid hantering av era förankringsprodukter?

Lätta att bära och lyfta tack vare sin låga vikt, har bärhandtag samt inga vassa kanter. Detta ger en smidig och lätt montering av produkterna i fält och minimerar klämskador.

Hur arbetar Greenpipe med hållbarhet?

Greenpipe vill bidra till FN:s globala mål för hållbar utveckling så effektivt som möjligt. Därför fokuserar vi särskilt på de fem av Agenda 2030 – målen där vi som plaströrstillverkare ser oss kunna göra störst skillnad.

Nr 3:  God hälsa och välbefinnande

Nr 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Nr 11 Hållbara städer och samhällen

Nr 12: Hållbar produktion och konsumtion

Nr:13 Bekämpa klimatförändringarna

Varför skall jag använda miljökalkylatorn?

Miljökalkylatorn räknar ut vilken miljöbesparing det blir i olja och Co2 samt redovisar hur mycket återvunnen plast som används per enhet. När du fyllt i dina valda produkter har du möjlighet att skapa en PDF som visar den aktuella miljöbesparingen.

Miljökalkylatorn

Miljökalkylatorn är ett verktyg för dig som vill redovisa ditt positiva miljöarbete genom att välja produkter från Greenpipe. Här ges du möjlighet att räkna ut vilken miljöbesparing det blir om du väljer Greenpipes produkter som tillverkas av återvunnet material jämfört med produkter tillverkade av nyråvara.
Go to Top