Förläggning i vatten

Greenpipe akademi

Användningsområde

Förläggning i vatten

Följande frågeställningar kan ge hjälp att avgöra vilken typ av kabelförläggning man ska välja vid olika sjö/havsförhållanden:

Är vattendraget betraktat som lugnt vatten?
a) Till exempel insjöar, vikar inomskärs.

Mycket besvärliga bottenförhållanden som exempelvis klippig botten?
a) Är botten klippig kan kabeln skadas av rörelserna i vattnet.

Är vattnet strömmande?
a) Största risken vid strömmande vatten är så kallad kravning. Vintertid kan kallt ytvatten föras ned till kabeln. Då vattnet träffar kabeln bildas is. I värsta fall kan isen lyfta kabeln så att den flyter upp.
b) Om kabeln inte är täckt av massor eller vikter finns risk för rörelser.

Förekommer det båttrafik i vattnet?
a) Risk för ankare som kan fastna i kabeln.

Svåra isförhållanden.
Vid risk för bottenfrysning då grundförhållandet är sådant att kabeln inte ligger skyddad av massor.

Stor djup
Vid större djup (större djup än 20 m) kan det krävas speciella typer av kablar. Fråga respektive tillverkare vilken kabeltyp de rekommenderar.

Om man vid besiktning av sjökabel utan rör upptäcker partier med dåliga bottenförhållanden, kan man på dessa partier sätta på rörhalvor av SRS-kvalitet för att skydda kabeln. Detta kan göras med dykare.

Källa: EBR Kabelförläggning max 145 kW KJ41:21, s 139, Utgåva nov 2021.

Förläggning från färja

Kabeln förläggs genom att trummorna last på en färja och kabeln matas ut via en kabelmatare.

Källa: EBR Kabelförläggning max. 145 kW, November 2021, sid 70-71

Korsande ledningar

Vid korsande av annan typ av ledning på botten skall kabeln skyddas så inte skada uppstår på någon av ledningarna.

Källa: EBR Kabelförläggning max. 145 kW, November 2021, sid 70-71

Förläggning på is

Kabel dras ut på isen. En ränna sågas i isen och kabeln läggs ned i den. Förläggning kontrolleras efter att isen är borta varvid eventuella tyngder läggs på kabeln.

Källa: EBR Kabelförläggning max. 145 kW, November 2021, sid 70-71

Förläggning i strandkanter

I strandkanterna är det mycket viktigt att kabeln förläggs i rör ned till ett djup som motsvarar 2 m (0,55 m enligt SS 424 14 37) under lägsta vattennivån. Rören skall förankras väl alternativt muddras ned i botten. Rören ska vara lägst av typ SRS. I strandkanter där det är rent berg kan kabeln inklusive rör förankras mot berget.

Källa: EBR Kabelförläggning max. 145 kW, November 2021, sid 70-71

Utläggning från bogserad pråm/flotte

Beroende på vikt kan kabelbock med trumma lastas på en bogserad pråm/flotte. Kabeln rullas ut vartefter pråm/flotte bogseras framåt.

Källa: EBR Kabelförläggning max. 145 kW, November 2021, sid 70-71

Vinschning över vatten

En förlina spolas över och därefter vinschas kabel eller sjunkrör över vattnet. Kabeln förses med flytbojar och ändtätad slang flyter. När kabeln är på plats lossas bojarna. Slangen vattenfylls och sjunger till botten med kabeln.

Källa: EBR Kabelförläggning max. 145 kW, November 2021, sid 70-71

Kontroll av förläggning i vatten

Efter förläggning ska kabeln kontrolleras. Vid kontroll ska speciellt beaktas hur kabeln är förankrad, tillräcklig rörförläggning i strandkanter, eventuella skydd mot vassa föremål, tillräckligt avstånd till eventuell annan ledningsförläggning. Protokoll över besiktningen ska upprättas.

Om man vid besiktning av sjökabel utan rör upptäcker partier med dåliga bottenförhållanden, kan man på dessa partier sätta rörhalvor av lägst SRS-kvalitet för att skydda kabeln. Detta kan göras med dykare.

Källa: EBR Kabelförläggning max. 145 kW, November 2021, sid 70-71

Kontinuerlig besiktning av kabel

Ett vanligt sätt att förlänga kabelns livslängd är att med jämna tidsintervall dyka av kabeln och vid behov addera kabelskydd i efterhand på utsatta punkter med möjlighet att förankra dessa med vikter eller direkt på sjö-/havsbotten.

Vilka är de främsta fördelarna jämfört med andra havskabelskydd?

Greenpipe Snipp & Snapp ® Panzar är tillverkad av 100 % återvunnen plast och är ett hållbart alternativ till andra befintliga havskabelskydd. Tack vare prfrlastmaterialet (PP-EPDM) är den extremt lätt (4-7 kg), vilket gör logistik, hantering i fält och installation enklare. Tack vare användningen av plast kommer våra kabelskydd inte att påverkas av korrosion och rören har neutral flytkraft under vatten.

Ett problem som ofta uppkommer vid undervattensinstallationer är bl a att man ibland behöver lyfta kabeln för reparation/kapning. Det underlättar då att ha ett kabelskyddsrör som är delat. Då är det bara att öppna översta delen av röret och åtgärda kabeln där man har lokaliserat kabelfelet. Detta sparar både tid och pengar.

För vattenförsörjningsrör (under vatten) använder man färg för att upptäcka rörets läcka. Greenpipes delbara kabelsskyddsrör är inte inte luft- eller vattentäta, vilket gör att den färgade vätskan kan tränga ut. därför lämpar sig våra rör väldig bra att använda som extra mekaniskt skydd för utsatta vattenledningar.

Frågor & svar om förläggning i vatten

Vilka är de främsta fördelarna med era delbara kabelskyddsrör jämfört med andra havskabelskydd?

Tack vare plastmaterialet (PP-EPDM) är de extremt lätta (4 – 7 kg), vilket gör logistik, hantering i fält och installation enklare. Våra produkter är också lätta att installera, oftast utan behov av verktyg. Rören har neutral flytkraft under vatten. Då vi använder plast i våra rör kommer inte dessa att påverkas av korrosion.

Är det enkelt att komma åt en kabel i vatten om fel uppstår?

Ja det underlättar då rören är en meter långa och kan knäppas på och av.

Hur får man rören att ligga still på botten?

Med hjälp av våra sjövikter kan man fixera kabeln till sjöbotten i strömt vatten.

Hur skyddar man en kabel med rör vid landfästen?

Kabel förlägges i rör ned till ett djup som motsvarar två meter under lägsta vattennivån. Rören skall vara minst typ SRS. Man bör med fördel täcka över kanalisationen med massor

Kan man punkt skydda särskilda partier?

Det går alldeles utmärkt! Tack vare att rören är delbara kan man skydda delar av sträckan så som grundade partier, korsande kabel och ledningar samt där det är strömt, stenigt, sluttande, osv.

Kan rören monteras under vattenytan?

Rörens konstruktion är utformade för att kunna monteras av dykare på befintlig kabel/ledning, även vid begränsad sikt.

Kan rören monteras mot en bergvägg?

Det går alldeles utmärkt. Man förborrar och sedan montage med expanderbult.

Filmer om sjökabel

Snipp & Snapp® Panzar 160 bultade i botten för säker förläggning
Snap Panzar™ – Underwater footage
Go to Top