Referenser

Greenpipe levererar i dagsläget sina innovativa och hållbara produkter till ca 15 marknader, främst i Europa men även till Kanada & Australien. Se exempel på några av projekten här.

Belysning/park         Byggarbetsplats         Eldistribution         Fiber         Järnväg         Laddinfra         Sjökabel         Vindkraft