Järnväg

2300 m delbart kabelskyddsrör SRS till svenskt järnvägsprojekt

Delbart kabelskyddsrör upphängt

Delbart kabelskyddsrör vid järnväg
Delbart kabelskyddsrör vs gula 3 m rör
Delbart kabelskyddsrör vid järnvägsprojekt

Projekt: Tillfälligt skydd av kanalisation vid utförande av ny mötesstation, Lustån, Dalarna.

Produkt: 2300 m Snipp & Snapp® Original SRS 110 mm

Entreprenör: Ockelbo Kabelteknik