Järnväg

QA kanaler till Olskroken

Montering QA kanaler

Greenpipes Snipp & Snapp® QA-kanaler används främst som tvärkanalisation under vägar och järnvägar där påfrestningarna gör det omöjligt att förlägga vanliga rör, t ex när kabelrör utsätts för stora tryckbelastningar som väg och spårkorsningar eller där det saknas plats för normala schakt såsom i stadskärnor, tunnlar, broar och liknande. Våra kanaler består av 4, 6 eller 9 fack i formsprutad enhet. Vid förläggning kan man med fördel sammanfoga 3-4 kanaler vid sidan av och därefter montera dem i schaktet. Bilderna visar när Peab i Göteborg är igång och lägger kanaler.

Projekt:
Olskroken planskildhet ET-01
Produkter:
Flerfackskanaler 6-fack och 9-fack.
Föreskrivet av Trafikverket som tvärkanalisation sedan 1998