Eldistribution

40 000 m Snipp & Snapp Original SRS®

Snipp & Snapp Original® 110 delbart kabelskuddsrör skyddat kabel efter stormen Gudrun 2005.

Projektnamn/Ort: Småland
Nätägare: Eon
Entreprenör: One Nordic
Produkt & Antal: ca 40 000 enheter Snipp & Snapp Original® 110 SRS
Stamnät/Regionnät/mellanspänning/Lsp: Mellanspänning & LSP
Övrig info: 125 mil kabel rullades ut provisoriskt i storstörningsområdet från 9 januari till den 13 februari 2005.