Järnväg

700 meter Snipp & Snapp® till järnvägsprojekt i Bankeryd, Jönköping

Snäpperör tillfällig kanalisation järnvägsprojekt

Projektnamn/Ort: Bankeryd, Jönköping
Nätägare: Trafikverket
Entreprenör: Infranord
Produkt & Antal: 700 st Snipp & Snapp® Original