Laddinfra

Enkel installation av laddstolpar på det universella fundamentet Greenpipe 1Base.

Assemblin i Värnamo har använt Greenpipe 1Base för att installera laddstolpar. De förberedde installationen genom att installera fundamenten i förväg, dra rör och kablaget och skruva fast locket. Därefter var det bara att installera laddstolparna.
Kristoffer på Assemblin i Värnamo uppskattade enkelheten, hanteringen och möjligheten till ett säkert och effektivt förberedande arbete.
”Att förankra laddstolpen i locket tog inte mer än 4 minuter. Tryggheten med att ha en adapter som passar till alla nuvarande och framtida sorters laddstolpar sparar både tid och pengar och man kan enkelt byta till en annan laddstolpe”, säger Kristoffer.

Greenpipe 1Base är universellt fundament.
Tack vare lockets unika design (fungerar som en adapter) kan man förankra alla nuvarande och framtida laddstationer i Greenpipe 1Base. Om man efter en tid skulle behöva byta ut sin laddstolpe mot en annan, måste man inte byta ut hela fundamentet, utan endast locket.
– Utöka med laddplatser efterhand som behovet ökar, utan att behöva gräva igen!
Genom att installera flera Greenpipe 1Base vid första grävningen, så är man förberedd för att utöka sin anläggning med fler laddplatser efterhand som behovet ökar. Det sparar in på både tid och pengar, eftersom man kan undvika framtida extra markarbeten etc. Allt som lämnas för en framtida laddstation är ett brunnslock och eventuella påkörningsskydd.

– Lockets design bidrar till ett universellt fundament för alla typer av nuvarande och framtida laddstolpar.
– Enkelt att installera och hantera tack vare den låga vikten (19 kg).
– Fundamentet är tillverkat av miljövänlig och återvunnen plast.
– Framtidssäkrad. Förbered för framtiden och bygg ut din anläggning efterhand som behovet ökar!