Vindkraft

Delbara kabelskyddsrör till Vindkraft på Åland

VindAX AB har byggt Ålands största Vindkraftspark, projektet Långnabba, som kommer att producera mer än halva Ålands årsförbrukning av el. Det blir tio vindkraftsverk med en kapacitet på 4,2 MW/enhet. Vindkraften är en viktig källa till förnybar energi eftersom det inte släpps ut någon koldioxid i luften när man producerar vindenergi.

 

Den röda tråden i projektet har varit minsta möjliga miljöpåverkan. Läget av parken har varit avgörande och det har varit svårt att hitta lämpliga utställningsytor. Efter ett antal noga genomgångna platser blev placering av den nya vindkraftsparken på Långnabba i Eckerö kommun.

 

– Stort fokus har varit att noga planera utställningsplatserna och fundera igenom hur man kan genomföra en etablering med minsta påverkan på växtligheten poängterar Allwinds VD och projektledare Henrik Lindqvist.

 

Några platser blir nära berget och då vill man undvika att spränga och då har Allwinds för VindAX del letat efter smarta lösningar för att skydda kablar utan att spränga i berget. Valet föll på Greenpipes delbara kabelsskyddsrör Snipp & Snapp Panzar storlek 160 SRE och Original storlek 160 SRS då de kan förläggas ovan mark i svår terräng och i vatten om så behövs.

 

Genom att välja Greenpipes delbara kabelskyddsrör i återvunnen plast har VindAX bidragit till miljön motsvarande en oljebesparing på ca 19 700 liter och en minskning av Co2 utsläpp motsvarande ca 33 700 kg (beräkning enligt RISE) och när verken tas ur bruk kan både rör och kabel lätt återvinnas, säger Stefan Svensson VD för Greenpipe.

 

Totalt kommer Greenpipe i samarbete med återförsäljaren Uponor att leverera ca 4000 meter delbara rör till vindkraftsparken. Uponor har erbjudit VindAX sin nya systemrörslösning för vindkraftsparker i vilken de delbara rören ingår. Elgrossisten Rexel kommer att bistå med leveranserna från sitt lager.

 

Den världsledande danska företaget Vestas Wind Systems A/S kommer leverera vindparken. Vestas har installerat fler än 41 000 vindkraftverk i 65 länder på 5 kontinenter.

 

Allwinds AB som har tjugo års samlad erfarenhet av projektering, drift och underhåll av vindkraftparker har fått förtroendet att sköta driften och underhållet av den nya vindkraftsparken på Åland. Allwinds erbjuder även projektering av vindkraftverk till vindkraft- och projektägare på och utanför Åland. Vindkraftsparken kommer att ägas av bolaget VindAX AB.

 

– Våra projekt genom åren har gett oss erfarenhet och kunskap som vi gärna delar med oss. Vår vision är att vara den självklara samarbetspartnern vid vindkraftprojektering på Åland i Finland och Sverige, säger Allwinds VD Henrik Lindqvist.

 

Tack vare vår åländska vind kan vi bli självförsörjande på hållbar energi och en framtida exportör av vind-el. I vårt kommande projekt ska vi bygga tio nya vindkraftverk – och skala upp vindkraften från 18 till 65 procent av den åländska energiförbrukningen, avslutar Henrik Lindqvist.