Eldistribution

Greenpipes delbara kabelsskyddsrör är en problemlösare

I Tingsryd som ligger i Kronobergs län fick man problem längs med Växjövägen när man skulle gräva ned nya kablar.

Man kunde inte gå ut längre i vägen eller gå närmare Eken enligt riktlinjerna man fått från Länsstyrelsen. Dessutom fanns det en berggrund och det låg befintliga kablar på plats enligt Rasmus Ståhl på One Nordic. För att lösa problemet fick man lägga Eons kablar grunt på cirka 35 centimeter under asfalt. Detta gick att lösa då Greenpipes delbara kabelskyddsrör Snipp & Snapp® Original SRS 110 mm klarar sådan förhållanden. Genom att använda Greenpipes delbara kabelskyddsrör kunde man också bidra till en miljöbesparing då man använde rör som tillverkas av återvunnen plast.