Byggarbetsplats, Eldistribution

Tillfälliga kablar skyddas med Snipp & Snapp® Original

Vinklingsbarehten hos Snipp & Snapp kabelskyddsrör visas upp.

På en byggarbetsplats skyddas tillfälliga elkablar med Snipp & Snapp Original®.