Järnväg

19000 meter delbara kabelskyddsrör till järnvägsprojekt i Holland

Projektnamn/Ort: Järnvägsprojekt utanför Amsterdam
Projektledare: Kan fås vid förfrågan
Produkt & Antal: 19 000 Snipp & Snapp 110 SRS
Stamnät/Regionnät/mellanspänning/Lsp:
Övrig info: Ombyggnation av perrong