Sjökablar skyddade av delbara rör läggs längs havsbotten för att säkra strömförsörjningen.

2021-09-14

Drammenfjorden installation Panzar

Vid ett sjökabelprojekt i Drammensfjorden, i Svelviks kommun, Norge 2020, användes 1800 meter Snipp & Snapp® SRE-P Panzar 160 mm för att skydda sjökablarna. De två kablarna var 2 st 24 kV-kablar som täcktes med skyddsrör hela sträckan.

Nätägare: Skagerak Nett & Glitre Energi AS

Entreprenör: Seløy Undervannsservice ASV