Greenpipe Snipp & Snapp®Hardlock en problemlösare.

2022-10-06

ABR Mark & ​​Järnväg har genomfört en installation av en cylinder för järnvägen mellan Ängelsberg och Snyten. Arbetet gjordes åt kunden Infrakraft som ett led i ett större spårbyte. För att göra arbetet snabbt och enkelt använde de Greenpipe Snipp & Snapp® Hardlock (110 mm) delbara kabelskyddsrör för att skydda kablarna som hänger över cylindern. Detta då de håller ihop i längdled och klarar att hänga fritt i luften.

Foton från ABR Mark & Järnväg.