Nyhet! Greenpipe Snipp & Snapp®Multilock SRS

2022-09-28

Greenpipe Snipp & Snapp®Multilock är en vidareutveckling av Snipp & Snapp® Hardlock där ytterligare hane har adderats till röret. Detta möjliggör att röret kan sågas i kortare delar alternativet att röret kan ha en hane på vardera sidorna som möjliggör förläggning åt två håll samtidigt.
Fungerar som ett mekaniskt skydd på land och i landsbygd och stadsmiljö.
Vid både tillfälliga och permanenta förläggningar.
Innovativ design ger flera fördelar
• Snabb och enkel montering utan verktyg.
• God arbetsmiljö för montörer.
• Hona/hane-låsningen förhindrar att rören separerar i längdled.
• Tillverkat av 100 % återvunnen plast.
• Upp emot 80 % miljöbesparing jämfört med nyråvara.
• Lås och gångjärn förhindrar at halvorna separerar ifrån varandra.
• Vinklingsbara upp till 15 °/meter i samtliga led vilket medför smidig förläggning.
• Designen möjliggör kapning till 36 cm eller 77 cm bitar vid behov av större vinkling av kabeln.