Kabelförläggning ovan mark.

2022-03-16

Det är inte alltid man kan gräva ned kablar utan måste förlägga dem ovan mark. I det här fallet var schaktning förenat med deponi av massor, på grund av gifter i marken. Därför valdes istället permanent öppen förläggning (ovan mark) av kabel i SRE-rör, som en bättre och mer kostnadseffektiv lösning.
Man behövde skydda 50 kV-kabel mellan flertalet nätstationer, som skulle ligga ovan mark på grund av markförorening.
Valet föll på Snipp & Snapp® SRE-P Panzar då rörets robusta konstruktion möjliggör en ytlig och mer följsam förläggning.
Lösningen kan därmed reducera bortforsling av massor samt maskintimmar och blir en ekonomiskt fördelaktig installation.

Projektet utfördes av Jörgen Brännvall, SKKAB.
Beställare: Seabird Data Services