Greenpipe Snipp & Snapp Panzar 0,3

2022-08-30

Med vår senaste produkt i Panzar-serien får vi en produkt som ger optimala förutsättningar att följa terrängens naturliga struktur i och ovan vatten och kan bidra till en mer flexibel användning av hela serien av Panzar-rör.

-SRE-klassning möjliggör permanent förläggning ovan mark.
-Låsklammerns unika egenskaper försvårar intrång eller att rören öppnar sig.
-Rören kan bultas fast och skruvas ihop.
-Övertäcks en färdig installation med fyllnadsmassor medför det en kylande effekt
-Rören blockerar UV-strålning

Mer om Panzar