Vindkraft

Förankring av skyltstolpar i Vindkraftspark

I Vindkraftsparken Åby-Alebo har Kanonaden Entreprenad valt att testa Greenpipes Snipp & Snapp® Fundament 60 som förankringslösning för skyltstolpar. Arbetschefen Martin Alnemo har letat efter en flexiblare lösning som gör det enklare att förankra. Under och efter montering av fundamentet har Martin och hans kollegor utsatt det för olika påfrestningar ”Vi utsatte fundamentet för krafter som jag vet att andra fundament inte skulle klara av, men ert fundament klarade det bra” , säger Martin på Kanonaden.

Montörernas arbetsmiljö är något som är väldigt viktigt för oss på Greenpipe. Alla våra produkter är framtagna och utvecklade för att vara smidiga och lätta att hantera och montera. Fundament 60 har ett inbyggt handtag och väger bara 3,5 kg och de är väldigt enkla att lyfta, transportera och montera.

-”Packa sin ”pickis” med det antal fundament man behöver och sedan bara köra i väg, det gör man inte så lätt med betongfundamenten. Det finns besparingar att hämta både under hantering och montering med Greenpipes fundament och vi kommer garanterat använda dessa i nästa projekt också”, avlutar Martin