Sjökabel

Extra skydda av kabel som korsar å

Panzar som extra mekaniskt skydd vid installation av kabel i landfäste vid å

För att ge kabeln som korsar Alsterån extra skydd användes 50 meter Snipp & Snapp® SRE-P Panzar 160 mm vid förläggningen. För att fixera kabeln till botten fästes även 20 st Snipp & Snapp® Sjövikt 18 kg till skyddsrören och kabeln. 

Beställare: Ålem Energi
Entreprenör: H. Anderssons Dyk & Anläggning