Sjökabel

Greenpipes rör skyddar fiberkablar i Puerto Rico

För att förse Puerto Rico med fiberoptik förbinder ARCOS-1 fiberoptisk kabel installerad 2001 Puerto Rico med omgivande öar. På grund av betydande stormdyningar och vågpåverkan i den grunda revzonen, ca. 1,7 km från land blev kabeln vid vissa tillfällen genomskuren. Även laterala rörelser över havsbotten upptäcktes potentiellt påverka hotade koraller som Elkhorn-korallen, Acropora palmata och andra epibentiska arter. För att stabilisera kabeln för att undvika ytterligare svängande rörelse av kabeln, utsågs nio kabelupphängningsfixpunkter på 3-8 meters djup för att fixera kabeln till havsbotten. För att fixera kabeln valdes Greenpipe delbara kabelskyddsrör Snap Panzar™ för att knäppas runt kabeln och sedan skruvas fast i havsbotten.

Varje enhet skruvades fast och fixerades till havsbotten med de integrerade fästena på mittsektionen av Snap Panzar™-röret. Först borras två hål på ca. 15 cm på varje sida av röret gjordes på havsbotten och fylldes med U/W epoxiblandning för att rymma de galvaniserade skruvbultarna med muttrar och brickor.

Syftet med att installera Snap Panzar™ vid fixpunkterna var att skydda kabeln från ytterligare nötningsstötar och att skydda den omgivande korallbeläggningen från ytterligare kabel-inducerade störningar. Förutom att förlänga livslängden på den fiberoptiska undervattenskabeln genom stabilisering av instabila kabelområden, bör typiska koraller för området återkolonisera den avskalade berggrunden.

Vance P. Vicente, VD för Vicente & Associates, säger att Snap Panzar™ är ett miljöriktigt sätt att skydda koraller i Karibien och på andra håll. De kan också vara användbara vid konstruktion av konstgjorda revstrukturer eftersom de inte oxiderar.

Installationen gjordes av: Vicente & Associates, Guaynabo, PR 00966