Eldistribution

Snipp & Snapp® Panzar som extra grävskydd

Snipp & Snapp Panzar som extra förstärkningsskydd vid eldistribution

Vid ett projekt i Hässleholm användes 3200 meter Snipp & Snapp® SRE-P Panzar som extra förstärkningsskydd för att garantera kontinuerlig drift av viktiga kablar. Istället för att förlägga reservkabel på andra sidan vägen anlades bägge kablagen i samma dike.

Beställare: E.on
Entreprenör: Vattenfall Service AB

Nedan kan filmmaterial från installationen beskådas.